Vi har høye HMS-standarder

Oppnåelse og opprettholdelse av de høyeste HMS-standardene er en av hovedprioriteringene for Enerquip AS.

Sunn og trygg arbeidsplass

Våre HMS-mål er like viktige som våre økonomiske mål. Vi ønsker at Enerquip skal være en sunn og trygg arbeidsplass uten ulykker eller hendelser. Vår visjon er ZAP (zero accident policy), med et trygt og sunt arbeidsmiljø.

For å nå disse målene vil vi bestrebe oss på følgende:

Sertifiserte leverandører

Enerquip AS samarbeider med Energos Equipment AS, som produserer utstyret vårt. Energos Equipment AS er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015. 

Enerquip AS er en kvalifisert leverandør i Achilles.

energos logo