Vi har fått tre nye grindrensemaskiner i Norge. Nærmer seg 60 leverte maskiner totalt i Norge, Sverige og Laos. Vi gir forespørsler fra hele verden.